Home e-Book Flip Publisher
 
 
  ลืมรหัสผ่าน  
  e-book  
 
[408]
แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้าย้... [2]
พระธาตุศรีสองรัก [1]
ผีตาโขนเมืองด่านซ้าย [1]
แหล่งเรียนรู้วิถีธรรมเนีย... [1]
โบราณสถานอำเภอ ยะหริ่ง จั... [1]
แหล่งเรียนรู้ อำเภอเมือง ... [1]
ช่องทางการประกอบอาชีพ [1]
การทำเต้าเจี้ยว [1]
แหล่งเรียนรู้ อ.กาบเชิง จ... [1]
ประทีปเเห่งเเผ่นดิน [8]
คัมภีร์ กศน [2]
การป้องกันเเละกำจัดศัตรูท... [2]
การปักลวดลายด้วยจักร [2]
การเเปรรูปสับปะรด [2]
การผลิตมังคุดเพื่อการส่งอ... [2]
การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ... [2]
กินผักไทย [2]
การประเมินผลโครงการ flag-... [2]
ใบไม้ทำให้สวย [2]
   Rss คืออะไร ?
   Download Rss Feeder
   e-Book Rss URL
 
 
 

ePub เป็นไฟล์ e-Book ที่ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงหน้าหนังสือใหม่ได้ตามขนาดของตัวอักษร  ที่เลือก (Reflowable Text)  สามารถเลือกขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดของจอภาพที่แสดงผล ไฟล์ ePub ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านที่มีจอภาพขนาดเล็ก เช่น IPhone, IPad, Android และ Black Berry โดยเฉพาะเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eReader) แทบทุกยี่ห้อ

 
                             
 กศน.กับการจัดการศึกษาเรีย...
 การประชุมวิชาการ กพด. ปีง...
 การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอด้...
 เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพ...
 คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสร...
 คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสร...
 คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติกา...
 คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่...
 คู่มือแนวทางการพัฒนาบ้านห...
 แนวทางการจัดกระบวนการเรีย...
                             
  เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
  แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้าย้...
  แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมือง...
  แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ย...
  แหล่งเรี่ยนรู้ภูมิปัญญาท้...
  แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด
  เเหล่งเรียนรู้โบราณสถานนค...
  พระนางจามเทวี
  วัดนครสวรรค์
  วัดนันตาราม
 
 
 
เชิญชม Flip Publisher

 รางวัลชนะเลิศ
     ทองใส่ทับถนน
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
     ขนมจีนวัฒนธรรมชาวหล่มเก่า
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
     พระธาตุศรีสองรัก
     
 
โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับ E-Book

จำนวน  2 รายการ
คู่มือ Website ebook.nfe.go.th

จำนวน  1 รายการ
e-Book

จำนวน  12 รายการ
e-Library

จำนวน  7 รายการ
e-Learning

จำนวน  4 รายการ
e-Book Banner
e-Book Banner
จำนวน  5 รายการ
 
 
 
   copyrights@ebook.nfe.go.th  
 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน