Home e-Book Flip Publisher
 
 
  ลืมรหัสผ่าน  
  เมนู e-book  
การปลูกมะละกอ [2]
การจับเส้น [2]
การเพาะพันธุ์ปลาไน [1]
เเหล่งเรียนรู้จักสาน [1]
อาหารพื้นบ้านตะวันออก2 [1]
เเม่สะเรียง วิถีธรรม วิถี... [1]
อาหารพื้นบ้านตะวันออก2 [1]
แหล่งเรียนรู้ อ.คลองหาด จ... [1]
แหล่งเรียนรู้ อ.คลองหาด จ... [1]
การทำชาจากใบหม่อน [1]
 
[5]
คู่มือแนวทางการดำเนินงานก... [4]
หนังสือเสริมความรู้ภาษาอา... [2]
พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภา... [1]
เเนวทางการเทียบโอนผลการเร... [1]
วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน [1]
การจัดสถานที่สำหรับเด็ก [1]
การปลูกผักกินดอก [1]
พันธ์ไม้น้ำประดับตู้ปลา [1]
แนวทางการนิเทศเพื่อการพัฒ... [1]
   Rss คืออะไร ?
   Download Rss Feeder
   e-Book Rss URL
 
 
 

 e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านทั้งหลาย
โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ    ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดดิจิตัล   และห้องสมุดเสมือน
เทคโนโลยีนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาให้บริการกับผู้ใช้ถึง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของหนังสือก็ไม่จำเป็นว่า  
เราต้องโยนหนังสือทิ้งไป แล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่   เพราะเราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เทคโนโลยีนี้จะเป็นที่นิยมและยอมรับ
อย่างแพร่หลาย      และถึงแม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อ
มนุษย์
ในหลาย ๆ ด้าน

เเนะนำวิธีการเปิดอ่านข้อมูล Filp

ก่อนที่จะเปิดไฟล์ Filp จากหน้าเว็บไซต์นั้นให้ผู้ใช้สำรวจว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีโปรเเกรม FlipViewer เเล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีให้
หานำมาลงไว้ในเครื่องของผู้ใช้ก่อนซึ่งสามารถ Download   โปรเเกรม FlipViewer 3.7 จากเมนู Download  หรือ โหลดโปรเเกรมได้ที่นี่
Download

 
                                   
 คู่มือการดำเนินงานการจัดก...
 แนวทางการนิเทศศูนย์วิทยาศ...
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ...
 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 คู่มือสำหรับผู้เดินทางไปต...
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์...
 การจัดระบบบริหารและสารสนเ...
 ตามรอยสถานการณ์การรู้หนัง...
 Community Learning Centre...
                             
  เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
  แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้าย้...
  แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมือง...
  แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ย...
  แหล่งเรี่ยนรู้ภูมิปัญญาท้...
  แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด
  เเหล่งเรียนรู้โบราณสถานนค...
  พระนางจามเทวี
  วัดนครสวรรค์
  วัดนันตาราม
 
 
 
เชิญชม Flip Publisher

 รางวัลชนะเลิศ
     ทองใส่ทับถนน
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
     ขนมจีนวัฒนธรรมชาวหล่มเก่า
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
     พระธาตุศรีสองรัก
     
 
โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับ E-Book

จำนวน  2 รายการ
คู่มือ Website ebook.nfe.go.th

จำนวน  1 รายการ
e-Book

จำนวน  12 รายการ
e-Library

จำนวน  7 รายการ
e-Learning

จำนวน  3 รายการ
e-Book Banner
e-Book Banner
จำนวน  6 รายการ
 
 
 
   copyrights@ebook.nfe.go.th  
 

  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2824412