Home e-Book Flip Publisher
 
 
  ลืมรหัสผ่าน  
  เมนู e-book  
เเหล่งเรียนรู้อำเภอบางพลี... [2]
การเพาะพันธุ์ปลาไน [1]
ตำนานอำเภอสามพราน [1]
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น... [1]
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง [1]
สถานที่ท่องเทียวที่น่าสนใ... [1]
เเหล่งเรียนรู้อำเภอ เเหลม... [1]
พืพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เเ... [1]
ประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนม... [1]
พิมเสนน้ำ [1]
 
วิทยาศาสตร์ [2]
เเนวทางการเทียบโอนผลการเร... [2]
พัฒนาทักษะชีวิต 2 [2]
วิชาฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) [2]
การบูร [1]
การจัดสถานที่สำหรับเด็ก [1]
คลังแหล่งเรียนรู้แหล่งท่า... [1]
คู่มือการจัดกิจกรรมค่าย [1]
เเนวทางการพัฒนาห้องสมุดปร... [1]
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นอ... [1]
   Rss คืออะไร ?
   Download Rss Feeder
   e-Book Rss URL
 
 
 

 e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จัก ในหมู่นักอ่านทั้งหลาย   โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งใน อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  ให้เป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัลและ ห้องสมุดเสมือน   เทคโนโลยีนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมา ให้บริการกับผู้ใช้ถึง  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของหนังสือก็ไม่จำเป็นว่า  เราต้องโยนหนังสือทิ้งไป แล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่  เพราะเราก็ไม่ ทราบว่าเมื่อไหร่ เทคโนโลยีนี้ จะเป็นที่นิยมและยอมรับอย่าง  แพร่หลายและถึงแม้ว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่  ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน

เเนะนำวิธีการเปิดอ่านข้อมูล Filp
ก่อนที่จะเปิดไฟล์ Filp จากหน้าเว็บไซต์นั้นให้ผู้ใช้สำรวจว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีโปรเเกรม FlipViewer เเล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีให้หานำมาลงไว้ในเครื่องของผู้ใช้ก่อนซึ่งสามารถ Download โปรเเกรม FlipViewer 3.7 จากเมนู Download หรือ โหลดโปรเเกรมได้ที่นี่ Download

 
                                     
 คู่มือการดำเนินงานการจัดก...
 แนวทางการนิเทศศูนย์วิทยาศ...
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ...
 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 คู่มือสำหรับผู้เดินทางไปต...
 แนวทางการนิเทศ เพื่อพัฒนา...
 แผนการบริการด้านการเรียนร...
 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับ...
 แก้วกัลยาแห่งการเรียนรู้
                             
  เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
  แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้าย้...
  แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมือง...
  แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ย...
  แหล่งเรี่ยนรู้ภูมิปัญญาท้...
  แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด
  เเหล่งเรียนรู้โบราณสถานนค...
  พระนางจามเทวี
  วัดนครสวรรค์
  วัดนันตาราม
 
 
 
เชิญชม Flip Publisher

 รางวัลชนะเลิศ
     ทองใส่ทับถนน
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
     ขนมจีนวัฒนธรรมชาวหล่มเก่า
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
     พระธาตุศรีสองรัก
     
 
โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับ E-Book

จำนวน  2 รายการ
คู่มือ Website ebook.nfe.go.th

จำนวน  1 รายการ
e-Book

จำนวน  12 รายการ
e-Library

จำนวน  7 รายการ
e-Learning

จำนวน  3 รายการ
e-Book Banner
e-Book Banner
จำนวน  6 รายการ
 
 
 
   copyrights@ebook.nfe.go.th  
 

  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2824412