4. เป็นเมล็ดที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งอื่นเจือปน

                5. เป็นเมล็ดที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง

 

                เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกผัก

                เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกผักเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้งานที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลา แรงงานและส่งผลให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือดายหญ้า เครื่องมือปรับสภาพดิน อุปกรณ์รดน้ำและเครื่องพ่นยา เป็นต้น

 

                1.2  หลักการปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี

                                1. ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูกผัก เช่น ยากันรา ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี

                                2. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

                                3. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ  เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  อินทรียวัตถุต่าง ๆ บำรุงดินโดยใช้ จุลินทรีย์เข้ามาช่วย

                                4. ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  น้ำสกัดชีวภาพ   น้ำหมักสะเดาหรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ ทุก 7-10   วัน  ถ้ามีแมลงศัตรูพืชมารบกวนพ่นสารสมุนไพรกำจัดแมลงให้บ่อยขึ้นเป็นทุก 2-3 วัน หรือทุกวัน

                                5. ไม่ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า ควรมีการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง

                                6. ใช้พันธุ์พืชต้านทานโรค

                                7. เตรียมดินปลูกให้อุดมสมบูรณ์  จะทำให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค ให้ ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

                                8. ปลูกผักผสมผสาน โดยปลูกสลับ หรือคละกันในแปลงเดียว ป้องกันการทำลายของ หนอนและแมลง

                                9. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

 

                การเตรียมดินปลูกผัก

                เลือกสถานที่ในการปลูกผักสวนครัว  ควรเป็นสถานที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ได้รับแสงแดด อย่างน้อยวันละ  6  ชั่วโมง  ไม่มีสัตว์เลี้ยงมารบกวน ใช้จอบถางหรือมีดดายหญ้า ถากหญ้าบริเวณที่จะปลูก ขนาดแปลงควรมีขนาดกว้าง  1-1.5  เมตร ยาว  4  เมตร ขุดดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดิน ย่อยดินเก็บวัชพืช  ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  พร้อมทั้งปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อปุ๋ยคอก 1 ปี๊บต่อปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม  คลุกเคล้าให้เข้ากัน คลุมด้วยฟาง รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพและรดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 2-3  วัน

 

                การปลูกผักสวนครัว  มีวิธีการปลูกดังนี้

                1. เพาะกล้าแล้วย้ายปลูก อาจเพาะในแปลงหรือในภาชนะจะช่วยประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ เช่น กะหล่ำปลี  กะหล่ำดอก  มะเขือเทศ  พริก  ฯลฯ