กิจกรรมที่  3.1.2

ชื่อธาตุ

สัญลักษณ์

ชื่อธาตุ

สัญลักษณ์

โซเดียม

Na

อะลูมิเนียม

Al

โพแทสเซียม

K

แมกนีเซียม

Mg

ฟอสฟอรัส

P

เหล็ก

Fe

ไนโตรเจน

N

ปรอท

Hg

คลอรีน

Cl

ไฮโดรเจน

H

ฮีเลี่ยม

He

ดีบุก

Sn

โบรมีน

Br

ทองแดง

Cu

กิจกรรมที่  3.1.3

                แบบจำลองแบบกลุ่มหมอก  โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย  โปรตอนและนิวตรอน  รวมกันเป็นนิวเคลียส  และมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ทั่วไปในอะตอม  บริเวณใกล้นิวเคลียสจะมีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นกว่าบริเวณที่ห่างออก

 

กิจกรรมที่  3.1.4

ธาตุ

เลขอะตอม

จำนวนอนุภาคมูลฐานในอะตอม

เลขมวล

โปรตอน

นิวตรอน

อิเล็กตรอน

AI

13

13

14

13

27

Be

4

4

5

4

9

Bi

83

83

126

83

209

Ca

20

20

20

20

40

C

6

6

6

6

12

F

9

9

10

9

19

P

15

15

16

15

31

I

53

53

74

53

127

 

กิจกรรมที่  3.1.5

                1.  แสดงการจัดอิเล็กตรอนของธาตุต่อไปนี้

                                แคลซียม  มีเลขอะตอม  20  จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น  2 , 8 , 8 , 2 มีเวเลนซ์

อิเล็กตรอนเท่ากับ  2

                                คลอรีน  มีเลขอะตอม  17  จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น 2 , 8 , 7  มีเวเลนซ์

อิเล็กตรอนเท่ากับ  7

                                โซเดียม  มีเลขอะตอม  11  จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น  2 , 8 , 1  มีเวเลนซ์

อิเล็กตรอนเท่ากับ  1