2)  คลื่นต่อเนื่อง  (continuous)  เกิดจากแหล่งกำเนิดสั่นหรือรบกวนตัวกลางอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดคลื่นแผ่ออกไปอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การสะบัดเชือกอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดคลื่นในเชือกอย่างต่อเนื่อง

                1.  สันคลื่นหรือยอดคลื่น  (crest)  คือ  ตำแหน่งที่มีการกระจัดบวกมากที่สุด  เหนือระดับปกติ

                2.  ท้องคลื่น  (trough)  คือตำแหน่งที่มีการกระจัดลบมากที่สุดต่ำกว่าระดับปกติ

                3.  แอมพลิจูด (amplitude ; A) คือการกระจัดสุงสุดของคลื่น  จากระดับปกติหรือความสูงของสันคลื่น  หรือความสูงของท้องคลื่นจากระดับปกติ

                4.  ความยาวคลื่น  (wavelength ;  )  คือความยาวของคลื่น  1  ลูกคลื่นหรือเป็นระยะห่างจากสันคลื่นถึงสันคลื่นที่ติดกันหรือระยะห่างจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นที่ติดกัน