วัฏจักรชีวิตของสัตว์

                วัฏจักรของสัตว์  หมายถึง  ขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ที่ยังเป็นตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยเหมือนพ่อแม่ และสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ที่มีเพศตรงกันข้ามจนได้ลูกออกมา

 

                การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

                การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์  เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องมีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  พบในสัตว์ชั้นต่ำ  พวกสัตว์เซลล์เดียว โดยวิธีการดังนี้

             1.  การแบ่งตัวออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อมีบา  พารามีเซียม  โดยจะแบ่งออกจาก 1 เซลล์ เป็น 2 เซลล์  นิวเคลียสจะแบ่งตัวก่อนจะได้จำนวนมากเมื่อมีภาวะแวดล้อมเหมาะสม