เฉลยแนวตอบกิจกรรม ตอนที่ 6

กิจกรรมที่ 1 ประวัตินาฏศิลป์ไทย

1.       อินเดีย

2.       108 ท่า

3.       ท่ารำของเทวรูปศิวปางนาฏราช

4.       นาฏศิลป์

5.       เลียนแบบท่าทางตามธรรมชาติของสัตว์และอิริยาบถต่าง ๆ ของมนุษย์

 

กิจกรรมที่ 2 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง

 

หัวข้อ

วงดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย

ระบำ

วงปี่พาทย์

ระนาดเอก กลอง ปี่ ฉิ่ง

รำ

วงปี่พาทย์

ระนาดเอก กลอง ปี่ ฉิ่ง

ฟ้อน

วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย

ระนาดเอก กลอง ฉิ่ง ซอ ตะโพน

โขน

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

ปี่ใน ฆ้องวง ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง

ละคร

วงปี่พาทย์

ระนาดเอก กลอง ปี่ ฉิ่ง

 

กิจกรรมที่ 3 การแต่งกายนาฏศิลป์

1.       ประเภทระบำ ชื่อว่า ระบำนพรัตน์

2.       อารมณ์เบิกบาน

3.       เป็นการแสดงท่ารำของเครื่องประดับทั้ง 9 เม็ด ตามชนิดของเครื่องแต่งกาย

4.       ชื่นชม และชอบ ควรอนุรักษ์ชุดการแสดงนี้ไว้

5.       ต่างกัน เพราะเป็นการแต่งกายตามเครื่องประดับทั้ง 9 ชนิด ประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดา เพทาย และไพฑูรย์

 

กิจกรรมที่ 4 ท่ารำนาฏศิลป์ไทย

1.       แต่งแบบยืนเครื่อง พระนาง

2.       เกี้ยวพาราสี มีความอ่อนช้อยสวยงาม