เต้นซำเปง เป็นศิลปะการเต้นรำที่มาจากชาวอาหรับ ชาวมลายูรับไว้และผ่านต่อมายังชาวไทยมุสลิม ไม่มีผู้นิยมมากเท่ารองเง็ง โดยมากเป็นการแสดงอวดฝีเท้ากันในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน ผู้แสดงนิยมใช้ชายล้วน บางแห่งใช้เครื่องดนตรีทำนองเพลงและจังหวะตามเพลงมลายูสากล