การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อนเป็นลวดลาย

ประสบการณ์ของเรา

                เราเคยเห็นเขาแกะสลักแตงโม  มะเขือ  มันเทศ  เป็นลวดลายไทย  ลวดลายรูปทรงเรขาคณิตจัดแสดงในงานมงคลต่าง อยู่เสมอ  สวยงามมาก

 

น่าคิดน่ารู้

                การแกะสลัก

                การแกะสลัก คือ การแกะเอาส่วนต่างๆของวัสดุออกจนได้รูปที่ต้องการ วัสดุที่นำมาแกะสลักได้แก่  วัสดุเนื้ออ่อน เช่น สบู่ ฟักทอง มะละกอ หัวผักกาด สามารถแกะสลักเป็นลวดลายตามจินตนาการ

 

วิธีสร้างสรรค์

                ขั้นที่ 1    ออกแบบลวดลายบนผลไม้

                ขั้นที่ 2    ฝึกแกะสลักเป็นลวดลายบนผลไม้

                ขั้นที่ 3    ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม  จนเป็นลายที่พอใจ  สวยงาม

                ขั้นที่ 4    เขียนสรุปความรู้จากกิจกรรมฝึกทักษะสร้างสรรค์งานศิลปะหัวข้อ การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อนจากธรรมชาติเป็นลวดลาย  เก็บในแฟ้มสะสมงานของตนเอง

                ตัวอย่างผลงาน  การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อนจากธรรมชาติเป็นลวดลาย