๔๔

 

 ๒ ๕ อุปมาโวหาร คือ การยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นแจ้งชัดเจนขึ้น

มักแทรกอยู่ในโวหารประเภทอื่นๆ

ตัวอย่าง อุปมาโวหาร

คนที่พูดความจริง ถือเอาสัตย์ธรรมเป็นที่ตั้ง ปราศจากครั่นคร้าม

ต่างๆ จึงมีความสุข แต่คนที่พูดคำเท็จนั้นเปรียบประดุจยืนอยู่บนปลายหอกหรือ

หลาวต้องระวังตัวกลัวจะเพลี่ยงพล้ำอยู่เสมอ

ความสัตย์ สุจริตของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

๓ การเขียนส่วนท้าย ส่วนท้ายหรือ ส่วนสรุป ส่วนปิดเรื่อง เป็นส่วนที่มีความ

สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาส่วนอื่นๆ มาโดยตลอด และเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่

เสนอมานั้นได้ สิ้นสุดลงแล้ว วิธีการเขียนส่วนท้ายมีด้วยกันหลายวิธี เช่น

๓ ๑ เน้นย้ำประเด็นหลัก

ยุวพุทธิสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปตามความเชื่ออันเป็นสัจธรรมที่

ว่าศีลธรรมของเยาวชน คือ สันติภาพของโลก

๓ ๒ เสนอคำถาม หรือ ข้อคิด

จะดูว่าใครโบราณหรือทันสมัย อาจดูได้ที่ทัศนคติตรงนี้ คุณป้าหัวโบราณ

แต่การที่ไม่เถียงคุณป้า ไม่โบราณซ้ายขวา หน้าหลัง บนล่าง ล้วนเป็นเรื่องสมมติเอาใจไปผูก

ติดไว้ก็ป่วยการ

๓ ๓ สรุปเรื่อง

การกินอาหารจืด ร่างกายได้รับเกลือเล็กน้อย จะทำไห้ชีวิตจิตใจร่าเริง

แจ่มใส น้ำหนักตัวมาก ๆ จะลดลง หัวใจไม่ต้องทำหน้าที่หนัก ไตทำหน้าที่ได้ดี ไม่มีบวมตาม

อวัยวะต่างๆ และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง ข้ออักเสบ

แผลกระเพาะอาหารและจะมีอายุยืนด้วย

๓ ๔ เสนอความคิดของผู้เขียน

สงสัยว่าเรื่องสิทธิสตรีในเมีองไทยคงจะได้เวลาอีกนานกว่าจะแก้ไขแม้จะ

ค่อยๆ ทำกันได้หลายส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องค่อยๆ ใจเย็นๆ ทำไป อย่างเรื่อง

ค่านิยมที่ฝังใจอยู่ คงแก้ไม่ได้สำหรับยุคนี้อีกสักหนึ่งหรือสองช่วงคนอาจจะพอมีทาง